Политика за поверителност

Clinical Trial Media, Inc. („CTM“)

Политика за поверителност

В сила от 22 януари 2021 г.

ВЪВЕДЕНИЕ

CTM е ангажирана със зачитането и защитата на поверителността Ви.

Тази политика за поверителност определя как се грижим за личните Ви данни, как ще използваме Вашите лични данни и Ви информира за Вашите права за поверителност и как законът Ви защитава.

Тази политика за поверителност определя нашия подход за защита на личните данни в световен мащаб и ние осъзнаваме, че ще се прилагат различни юрисдикции и правни системи:

 1. В Съединените американски щати Федералната комисия за търговия е компетентна за спазването на правилата от наша страна по отношение на личните данни. Ако не сте съгласни с условията на тази политика за поверителност, не трябва да осъществявате достъп до или да използвате уеб сайтове или услуги на CTM.
 2. В останалата част на света се прилагат различни правни норми и в частност ние ще използваме и защитаваме личните данни по начин, който е в съответствие с правилата, действащи в Европейското икономическо пространство („ЕИП“), което прие Общия регламент относно защита на данните („ОРЗД“), и Обединеното кралство („Обединено кралство“), което прие собствена версия на ОРЗД. В ЕИП или Обединеното кралство съответният национален надзорен орган ще има компетентност за спазването на правилата от наша страна в съответната държава. Ако не сте съгласни с условията в тази Политика за поверителност, не осъществявайте достъп и не използвайте каквито и да било уеб сайтове или услуги на CTM.

СЪДЪРЖАНИЕ

 1. ЦЕЛ
 2. ДАННИТЕ, КОИТО СЪБИРАМЕ ЗА ВАС
 3. КАК СЕ СЪБИРАТ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ
 4. КАК ИЗПОЛЗВАМЕ И РАЗКРИВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ
 5. МЕЖДУНАРОДНИ ПРЕДАВАНИЯ
 6. ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ
 7. ЗАПАЗВАНЕ НА ДАННИ
 8. ВАШИТЕ ПРАВА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ДАННИТЕ ПО ОРЗД И ЗАКОНА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТТА НА ДАННИТЕ НА ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО
 9. ВАШИТЕ ПРАВА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ В КАЛИФОРНИЯ
 10. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1. ЦЕЛ

Тази политика за поверителност описва как CTM събира, използва, обработва и защитава Вашите лични данни и информира за възможностите за избор относно това как можете да избирате и управлявате личните си данни.

Важно е да прочетете тази политика за поверителност заедно с всяка друга политика за поверителност или известие за добросъвестно обработване, което е възможно да предоставим в конкретни случаи, когато събираме или обработваме лични данни за Вас, за да сте напълно наясно как и защо използваме Вашите данни. Тази политика за поверителност допълва другите известия и не е предназначена да има приоритет спрямо тях.

1.1 АДМИНИСТРАТОР

Настоящата политика за поверителност се издава от името на CTM, така че когато в тази политика за поверителност се спомене „ние“, „ние“ или „нашата“, това означава, че ние сме отговорни за обработването на Вашите данни.

Назначихме длъжностно лице по защита на данните, което отговаря за обработването на въпросите, свързани с настоящата политика за поверителност. Ако имате въпроси относно тази политика за поверителност, включително каквито и да е искания за упражняване на законоустановените Ви права, се свържете с длъжностното лице по защита на данните, като използвате долупосочените подробни данни за контакт.

1.2 ПОДРОБНИ ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Нашите подробни данни за контакт за искания, свързани с правата за поверителност, и информация за нашите практики относно поверителността са:

Пълно име на юридическото лице: Clinical Trial Media, Inc.

Име и длъжност на длъжностното лице по защита на данните: Richard Cudmore

Имейл адрес: privacy@clinicaltrialmedia.com

Телефонен номер: 516-470-0720

Пощенски адрес: 100 Motor Parkway, Suite 528, Hauppauge, NY 11788, САЩ

URL адрес: https://clinicaltrialmedia.com/request-form/

1.3 ОПЛАКВАНИЯ

Имате право да подадете жалба по всяко време до съответния национален надзорен орган в държавата, в която пребивавате. За да разберете повече за това право или да намерите съответния орган за поверителността на данните, отидете на уеб сайта на Европейската комисия (https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights_en), а ако сте в Обединеното кралство, отидете на уеб сайта на Службата на комисаря по информационните въпроси („ICO“) (www.ico.org.uk). Ако сте в Съединените щати, може да се свържете с Федералната комисия за търговия на САЩ относно Вашите притеснения. За повече информация вижте https://www.ftc.gov/faq/consumer-protection/submit-consumer-complaint-ftc.

Въпреки това обаче бихме желали да имаме шанса да разрешим Вашите притеснения, преди да се обърнете към някой от националните надзорни органи, така че Ви молим да се свържете се с нас като първа инстанция.

1.4 ПРОМЕНИ В ПОЛИТИКАТА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ВАШЕТО ЗАДЪЛЖЕНИЕ ДА НИ ИНФОРМИРАТЕ ЗА ПРОМЕНИ В ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

Ние си запазваме правото да изменим тази политика за поверителност и ще Ви уведомим, като актуализираме това известие, така че, моля, проверявайте го от време на време, особено ако имате текущи взаимоотношения с нас. Важно е личните данни, с които разполагаме за Вас, да бъдат точни и актуални. Информирайте ни, ако Вашите лични данни се променят по време на взаимоотношението Ви с нас.

1.5 ВРЪЗКИ НА ТРЕТИ ЛИЦА

Този уеб сайт може да включва уеб сайтове, добавки и приложения на трети лица. Щракването върху тези връзки или разрешаването на подобни свързвания може да позволи да третите лица да събират или споделят данни за Вас. Ние нямаме контрол върху тези уеб сайтове на трети лица и не носим отговорност за техните декларации за поверителност. Когато напуснете нашия уеб сайт, Ви насърчаваме да прочитате политиката за поверителност на всеки уеб сайт, който посещавате

2. ДАННИТЕ, КОИТО СЪБИРАМЕ ЗА ВАС

„Лични данни“ или „Лична информация“ означава всяка информация, свързана с идентифицирано или подлежащо на идентификация физическо лице. Но това не включва данни, в които самоличността е премахната (анонимизирани данни).

Ние имаме право да събираме, използваме, съхраняваме и прехвърляме различни категории лични данни за Вас, които сме групирали заедно, както следва:

 • Данни за самоличност включват собствено име, презиме, фамилия, потребителско име или подобен идентификатор, дата на раждане и пол.
 • Данни за контакт включват адрес за фактуриране, адрес за доставка, имейл адрес и телефонни номера.
 • Финансови данни включват банкови данни за клиенти, доставчици и агенти за извършване на плащания от нас и към нас във връзка с услугите, които предоставяме.
 • Данни за трансакции включват подробни данни за продукти и услуги, които сте получили или закупили от нас и/или наши свързани лица.
 • Технически данни включват адреса на интернет протокола („IP адрес“), Вашите данни за вход, тип и версия на браузъра, настройка и местоположение на часовата зона, типове и версии на добавките на браузъра, операционна система и платформа, както и други технологии на устройствата, които използвате за достъп до този уеб сайт.
 • Данни за профил включват Вашите потребителско име и парола, покупки или поръчки, направени от Вас, Вашите интереси, предпочитания, отзиви и отговори на анкети/въпросници.
 • Данни за употреба включват информация относно начина, по който използвате нашия уеб сайт и нашите продукти и услуги.
 • Данни за маркетинг и комуникации включват предпочитанията Ви за получаване на маркетинг от нас и/или свързани лица.
 • Данни за здравословно състояние включват информация във връзка с който и да е аспект на Вашето здраве и/или последиците от участието във всякакви клинични изпитвания, организирани от наши клиенти.

Възможно е също да така събираме, използваме и споделяме Обобщени данни, като например общи статистически или демографски данни за някаква цел. Обобщените данни могат да бъдат извлечени от Вашите лични данни, но не се считат за лични данни по закон, тъй като тези данни не разкриват пряко или косвено Вашата самоличност. Например възможно е да обобщим Вашите Данни за употреба, за да изчислим процента на потребителите, осъществяващи достъп до конкретна функция на уеб сайта. Но ако комбинираме или свържем Обобщени данни с Вашите лични данни, така че да могат пряко или косвено да Ви идентифицират, ние третираме комбинираните данни като лични данни, които ще се използват в съответствие с тази политика за поверителност.

Извън данни за здравословно състояние и общоотраслови или правителствени проучвания/въпросници, в които сме задължени да участваме, ние обикновено не събираме специални категории лични данни за Вас (това включва подробности за Вашите раса или етническа принадлежност, религиозни или философски вярвания, сексуален живот, сексуална ориентация, политически убеждения и членство в синдикати).

2.1 АКО НЕ ПРЕДОСТАВИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Когато е нужно да съберем лични данни по закон или съгласно условията на договор, който имаме с Вас, и Вие не предоставите тези данни при поискване, е възможно да не съумеем да изпълним договора, който сме сключили или се опитваме да сключим с Вас (например да Ви предоставим нашите услуги). В този случай може да се наложи да отменим продукт или услуга, която сме Ви предоставили, но ще Ви уведомим на момента, ако случаят е такъв.

3. КАК СЕ СЪБИРАТ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Ние използваме различни методи за събиране на категориите данни, описани по-горе, от и за Вас, включително чрез:

 • Директни взаимодействия. Възможно е да ни предоставите своите лични данни, когато попълвате формуляри или си кореспондирате с нас по поща, телефон, имейл или по друг начин. Това включва личните данни, които предоставяте, когато:
  • кандидатствате онлайн или по друг начин за наши услуги или продукти;
  • сключвате договор за получаване на наши услуги; или
  • заявявате получаването на маркетингови материали.
 • Автоматизирани технологии или взаимодействия. Докато си взаимодействате с нашия уеб сайт, ние имаме право автоматично да събираме Технически данни за Вашето оборудване и за действията и методите Ви на сърфиране. Ние събираме тези лични данни, като използваме бисквитки, регистрационни файлове и други подобни технологии. Възможно е да получим и Технически данни за Вас, ако посетите други уеб сайтове, които използват нашите бисквитки. Тези обобщени данни дават „макроизглед“ на модела на посещаемост на посетителите и представа кои раздели на потребителите на уеб сайта посещават най-много. Използваме тази информация, за да определим какъв вид технология се предлага на компютрите на посетителите, за да може тя да им служи по-добре, като използваме по-модерни технологии (например Macromedia Flash). Никаква част от тази информация не е свързана с Лична информация.
  • Ние пасивно събираме и регистрираме следната информация от посетителите на нашия сайт, като например:
   • Тип браузър
   • IP адрес
   • Име на домейн
   • Час на достъп
   • Операционна система
 • Източници трети лица или публично достъпни източници. Възможно е да получим лични данни за Вас от различни трети лица и публични източници, както е посочено по-долу:
  • Може да получаваме Технически данни от следните лица:
   • доставчици на анализи, като например Google;
   • рекламни мрежи;
   • доставчици на информация за търсене;
   • портали.
  • Данни за трансакции и контакт от доставчици на технически услуги, услуги за плащане и доставки.
  • Данни за самоличност и контакт от брокери или агрегатори на данни.

4. КАК ИЗПОЛЗВАМЕ И РАЗКРИВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Ние ще използваме Вашите лични данни само когато законът ни го позволява. Най-често ние ще използваме Вашите лични данни в следните случаи:

 • Когато ни е нужно, за да изпълним договора, който ще сключим или вече сме сключили с Вас, или за да изпълним други правни задължения.
 • Когато е необходимо за нашите законни интереси (или тези на трети лица) и Вашите интереси и основни права нямат приоритет пред тези наши интереси (това се прилага в ЕИП и Обединеното кралство).
 • Когато е необходимо, за да спазим правно или регулаторно задължение.

В ЕИП във връзка с изпращането на директни маркетингови съобщения до Вас чрез имейл или текстово съобщение ние ще правим това само когато (i) имаме Вашето изрично съгласие или (ii) сте съществуващ клиент. Разполагате с правото да оттеглите съгласието за маркетинг във всеки момент, като се свържете с нас.

4.1 ЦЕЛИ, ЗА КОИТО ЩЕ ИЗПОЛЗВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

По-долу сме изложили в табличен формат описание на начините, по които планираме да използваме Вашите лични данни, и на кои правни основания се осланяме за това. Също така сме идентифицирали какви са нашите законни интереси, където е уместно.

Обърнете внимание, че е възможно да обработваме Вашите лични данни на повече от едно правно основание в зависимост от конкретната цел, за която използваме Вашите данни. Свържете се с нас, ако се нуждаете от подробности относно конкретното правно основание, на което се осланяме за обработването на Вашите лични данни, когато в таблицата по-долу са изложени повече от едно основания.

Цел/ДейностКатегория данниПравно основание за обработването, включително основанието на законния интерес
За да Ви регистрираме като нов клиент(а) Данни за самоличност
(б) Данни за контакт 
Изпълнение на договор с Вас
За да обработваме и предоставяме услуги и/или да изпълняваме договорни задължения за Вас, включително събиране и възстановяване на дължими към нас пари(а) Данни за самоличност
(б) Данни за контакт 
(в) Финансови данни
(г) Данни за трансакции
(д) Данни за маркетинг и комуникации 
(а) Изпълнение на договор с Вас
(б) Необходимо за нашите законни интереси (за възстановяване на средства, които ни се дължат)
За управление на нашето взаимоотношение с Вас, което включва:
(а) Да Ви уведомяваме за промени в нашите условия или политиката ни за поверителност
(б) Да Ви приканваме да оставите отзив или да попълните анкета/въпросник 
(а) Данни за самоличност
(б) Данни за контакт 
(в) Данни за профил
(г) Данни за маркетинг и комуникации 
(а) Изпълнение на договор с Вас
(б) Необходимо, за да спазим правно задължение
(в) Необходимо за нашите законни интереси (за да поддържаме нашите записи актуализирани и да проучваме как клиентите използват нашите продукти/услуги)
За да Ви позволим да попълните анкета/въпросник (а) Данни за самоличност
(б) Данни за контакт 
(в) Данни за профил
(г) Данни за употреба
(д) Данни за маркетинг и комуникации 
(а) Изпълнение на договор с Вас
(б) Необходимо за нашите законни интереси (да проучваме как клиентите използват нашите продукти/услуги, да развиваме последните, да разрастваме бизнеса си) 
За да преценим дали отговаряте на условията/подходящи ли сте за участие в конкретно клинично изпитване, свързано клинично изследване или програма за клинична подкрепа, провеждани от наши клиенти(а) Данни за самоличност
(б) Данни за контакт 
(в) Здраве
(а) Необходимо за нашите законни интереси, за да развиваме нашите продукти/услуги
(б) Необходимо, за да изпълним договорни задължения с нашите крайни клиенти 
За да администрираме и защитаваме нашия бизнес и този уеб сайт (включително отстраняване на неизправности, анализи на данни, тестване, системна поддръжка, техническо обслужване, отчитане и хостинг на данни)(а) Данни за самоличност
(б) Данни за контакт 
(в) Технически данни
(а) Необходимо за нашите законни интереси (за извършване на нашата бизнес дейност, за предоставяне на административни и ИТ услуги, за защита на мрежата, за предотвратяване на измами и в контекста на реализиране на бизнес реорганизация или преструктуриране на групата)
(б) Необходимо, за да спазим правно задължение
(в) Необходимо за разрешаване на спорове 
За да Ви предоставяме подходящо съдържание и реклами на уеб сайта и да измерваме или разбираме ефективността на рекламите, които Ви предлагаме(а) Данни за самоличност
(б) Данни за контакт 
(в) Данни за профил
(г) Данни за употреба
(д) Данни за маркетинг и комуникации 
(е) Технически данни 
Необходимо за нашите законни интереси (да проучваме как клиентите използват нашите продукти/услуги, да развиваме последните, да разрастваме бизнеса си и да формираме своята маркетингова стратегия) 
За да използваме анализи на данни, да подобряваме уеб сайта, продуктите/услугите, маркетинга, взаимоотношенията с клиентите и преживяването им; за предоставяне на запис на одита за съгласие(а) Технически данни
(б) Данни за употреба
Необходимо за нашите законни интереси (да дефинираме типове клиенти за нашите продукти и услуги, да поддържаме своя уеб сайт актуализиран и уместен, да развиваме бизнеса си и да формираме своята маркетингова стратегия)
За да Ви отправяме предложения и препоръки за стоки или услуги, които могат да представляват интерес за Вас(а) Данни за самоличност
(б) Данни за контакт 
(в) Технически данни
(г) Данни за употреба(д) Данни за профил
Необходимо за нашите законни интереси (да развиваме своите продукти/услуги и да разрастваме бизнеса си) 
За да спазваме правни задължения, включително надлежни правителствени разследвания, призовки или други съдебни процедури, или по друг начин да предотвратяваме физическа или финансова вреда, или да предотвратяваме престъпления и измами(а) Данни за самоличност
(б) Данни за контакт 
(в) Технически данни
(г) Данни за употреба(д) Данни за профил
(а) Необходимо за нашите законни интереси (за защита на нашия бизнес, служители, клиенти и обществеността)
(б) Необходимо, за да спазим правно задължение(в) Необходимо за разрешаване на спорове 

4.2 РАЗКРИВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ КЪМ ТРЕТИ ЛИЦА

Обикновено не споделяме Вашите лични клинични данни с никоя компания извън CTM, с изключение на нашите доверени клиенти и доставчици на услуги, когато е необходимо за изследвания и изпитвания.

Може да се наложи да споделим Вашите лични данни с лицата, посочени по-долу, за целите, изложени в таблицата в раздел 4.1 по-горе.

 • Подизпълнители, явяващи се трети лица, които предоставят услуги за нас и/или помагат да Ви предоставим услуги. В случай че използваме подизпълнители, които имат достъп до Вашите лични данни, ние гарантираме, че имаме строги договорни условия, които гарантират, че те обработват лични данни само до степента, в която ние ги инструктираме да направят това в писмена форма, и имаме подходящо формулирани клаузи за поверителност и защита на данните във всички такива договори.
 • Трети лица, на които е възможно да изберем да продадем/прехвърлим или с които може да решим да слеем части от нашия бизнес или нашите активи. Алтернативно е възможно да придобием други бизнеси или да се слеем с тях. Ако настъпи промяна във връзка с нашия бизнес, тогава новите собственици могат да използват личните Ви данни по същия начин, както е посочено в тази политика за поверителност.
 • Може да разкрием лична информация на правоприлагащите органи, държавните органи или другаде в отговор на призовки или правни процедури, както се изисква от приложимото законодателство или в ситуации, включващи възможността за физическа или финансова вреда, измама или престъпление.

Ние изискваме от всички трети лица да спазват сигурността на Вашите лични данни и да ги третират в съответствие със закона. Не разрешаваме на нашите доставчици на услуги, явяващи се трети лица, да използват Вашите лични данни за свои собствени цели и им позволяваме да обработват Вашите лични данни само за определени цели и в съответствие с нашите указания.

Ние не продаваме Вашите лични данни на трети лица. Нашето използване и разкриване на Лична идентифицируема здравна информация („PIHI“) е ограничено до минималното количество лични данни, необходими за постигане на целта на конкретното клинично изследване или клинично изпитване, и се използва във връзка с предварителни скринингови дейности за такива клинични изследователски проекти. Това включва използването на въпросници за проучване, които задават само здравни и медицински въпроси, които са пряко свързани със съответния клиничен изследователски проект, както е посочено в одобрени протоколи.

PIHI обикновено няма да се използва от нас или да се разкрива от нас на трети лица, освен ако нямаме ясно съгласие от Вас за това.

По изключение PIHI може да бъде разкрита от нас, когато се изисква да го направим по съответен закон или подзаконов нормативен акт. По-специално това включва, но не се ограничава до ситуации, при които се изисква да разкрием такава PIHI във връзка с искания от публични органи за изпълнение на изискванията за национална сигурност или правоприлагане. Това ще включва използване и/или разкриване с цел:

 • предотвратяване или контрол на заболяване, нараняване или увреждане;
 • съобщаване за заболяване, нараняване или увреждане;
 • подпомагане на наблюдението, разследванията или интервенциите, свързани с общественото здраве;
 • докладване за малтретиране или пренебрегване на деца или домашно насилие;
 • предотвратяване на сериозна заплаха за лице (лица), общественото здраве или безопасност;
 • за коронери и/или медицински специалисти или за даряване на тъкани;
 • в отговор на съдебни производства и съответни съдебни разпореждания или призовки;
 • за специализирани държавни функции и обезщетения на работниците;
 • от членове на работната сила, които сигнализират или са жертви на престъпно деяние;
 • когато вярваме добросъвестно, че разкриването е необходимо за защита на нашите права или за защита на Вашата безопасност, безопасността на другите или разследване на измама.

4.3 ОТПИСВАНЕ

Можете да поискате от нас или трети лица да спрем/спрат да Ви изпращаме/изпращат информация/напомнящи съобщения по всяко време, като се свържете с нас.

Когато се отпишете от получаването на тези информативни/напомнящи съобщения, това няма да важи за лични данни, предоставени ни в резултат на покупка на продукт/услуга, регистрация на гаранция, използване на продукт/услуга или други трансакции.

4.4 БИСКВИТКИ

Използваме бисквитки само за записване на специфична за потребителя информация за това до кои страници потребителите имат достъп или посещение, запис на минали дейности и управление и персонализация на сесии. Използването на бисквитки позволява по-добро потребителско изживяване, когато посетителите се върнат на уеб сайта.

Можете да настроите браузъра си да отказва всички или някои бисквитки на браузъра или да Ви предупреждава, когато уеб сайтовете задават или осъществяват достъп до бисквитки. Ако деактивирате или откажете бисквитките, имайте предвид, че някои части от уеб сайта може да станат недостъпни или да не функционират правилно.

4.4.1 Контрол на бисквитките. Изявлението за интерактивни бисквитки на CTM ясно посочва как се проследява поведението на потребителя и предлага лесни за използване контроли за предоставяне и отмяна на съгласие. Потребителят има контрол, за да предотврати поставянето на бисквитки на неговия компютър до момента на съгласие чрез потвърдителен акт.

4.5. ПРОМЯНА НА ЦЕЛТА

Ние ще използваме Вашите лични данни само за целите, за които сме ги събрали, освен ако имаме основателна причина да считаме, че трябва да ги използваме по друга причина и тази причина е съвместима с първоначалната цел.

Ако трябва да използваме Вашите лични данни с несвързана цел, ние ще Ви уведомим и ще обясним правното основание, което ни позволява да направим това.

Обърнете внимание, че имаме право да обработваме личните Ви данни без Ваше знание или съгласие в съответствие с горните правила, когато това се изисква или разрешава от закона.

4.6 ИЗПОЛЗВАНЕ НА ДАННИ ЗА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО В САЩ

Законът за преносимост и отчетност на здравното осигуряване от 1996 г. („HIPAA“) и последващите разпоредби, публикувани от Министерството на здравеопазването и социалните услуги („DHHS“), налагат ограничения върху други организации (Обхванати субекти), които могат да бъдат обхванати от HIPAA по отношение на Вашите взаимоотношения със CTM. При предоставянето на услуги за телефонни центрове за набиране на субекти от една от тези организации от CTM може да се изисква да се съобразява с определени аспекти на HIPAA при провеждането на изследователски дейности върху човешки субекти.

Въпреки че CTM не е Обхванат субект, както е дефинирано в регламентите за поверителност на HIPAA, нашите политики и процедури, които уреждат правата за поверителност на участниците в научните изследвания, включени в тази политика за поверителност, са съвместими с тези, изисквани от HIPAA за Обхванатите субекти, и ще станат стандарт за изследователските дейности, включващи PIHI.

Всички данни за PIHI, събрани от CTM във връзка с набиране на субекти за клинично изследователско проучване, се събират по електронен път и се предават чрез защитена мрежова връзка към защитена база данни. Политиките на CTM за защита на данните са в съответствие с добрите клинични практики, HIPAA и стандартите на ОРЗД. CTM поддържа отделни политики за защита за физическа охрана, мрежова защита и защита на приложенията.

5. МЕЖДУНАРОДНИ ПРЕДАВАНИЯ

Някои лични данни може да се съхраняват на сървъри в САЩ. Това ще включва предаване на данни извън Европейската икономическа зона („ЕИП“) или Обединеното кралство. Освен това използваме трети лица, които имат ИТ сървъри, намиращи се в Съединените щати, които съхраняват Вашите лични данни. Вие се съгласявате с прехвърлянето на Вашата лична информация в Съединените американски щати.

Всеки път, когато прехвърляме и/или обработваме Вашите лични данни извън ЕИП или Обединеното кралство, ние гарантираме, че се предоставя подобна степен на защита, като използваме специфични договори, одобрени от Европейската комисия (или ICO в Обединеното кралство), които дават на личните данни същата защита, каквато има в Европа.

6. ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ

Ние и нашите партньори за хостинг, явяващи се трети лица, въведохме подходящи мерки за защита, за да предотвратяваме случайна загуба, използване, неразрешен достъп до, промяна или разкриване на Вашите лични данни. В допълнение ограничаваме достъпа до Вашите лични данни до тези служители, представители, изпълнители и други трети лица, за които е налице „необходимост да се знае“ от бизнес гледна точка. Те ще обработват Вашите лични данни само съгласно нашите указания и ще се подчиняват на задължение за запазване на поверителността.

Ние въведохме процедури за справяне с всяко предполагаемо нарушение на защитата на личните данни и ще уведомяваме Вас и всеки компетентен регулатор за дадено нарушение, когато сме задължени по закон да направим това.

7. ЗАПАЗВАНЕ НА ДАННИ

Ще пазим Вашите лични данни само толкова дълго, колкото е необходимо, за да се изпълнят целите, за които сме ги събрали, включително за целите на спазването на законови, счетоводни или отчетни изисквания.

За да определим подходящия период на запазване на личните данни, ние отчитаме количеството, естеството и чувствителността на личните данни, потенциалния риск от вреди от неразрешено използване или разкриване на Вашите лични данни, целите, за които обработваме Вашите лични данни, и дали можем да постигнем тези цели чрез други средства, както и приложимите законови изисквания.

В някои случаи в ЕИП и Обединеното кралство можете да поискате да изтрием Вашите данни: вижте раздела по-долу, озаглавен „Вашите права за поверителност съгласно ОРЗД и Закона за поверителност на данните на Обединеното кралство“ за допълнителна информация.

Можем да анонимизираме Вашите лични данни (така че да не може повече да се обвързват с Вас) за проучвателни и статистически цели, като в тази ситуация можем да използваме тази информация за неопределено време без допълнително известие до Вас.

8. ВАШИТЕ ПРАВА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ДАННИТЕ ПО ОРЗД И ЗАКОНА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТТА НА ДАННИТЕ НА ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО

При определени обстоятелства в ЕИП и Обединеното кралство имате следните права по законите за защита на данните, свързани с Вашите лични данни:

Да поискате достъп до Вашите лични данни (известно като „искане за достъп на субект на данни“). Това Ви позволява да получите копие на личните данни, с които разполагаме за Вас, и да проверявате дали ги обработваме законосъобразно.

Да поискате коригиране на личните данни, с които разполагаме за Вас. Това Ви позволява да коригирате всякакви непълни или неточни данни, с които разполагаме за Вас, макар че е възможно да трябва да потвърдим точността на новите данни, които ни предоставяте.

Да поискате заличаване на Вашите лични данни. Това Ви позволява да поискате от нас да изтрием или премахнем личните данни, когато нямаме основателна причина да продължим да ги обработваме. Освен това имате право да поискате от нас да изтрием или премахнем Вашите лични данни, когато успешно сте упражнили правото си да възразите срещу обработването (вижте по-долу), когато е възможно да сме обработили Вашата информация незаконосъобразно или когато от нас се изисква да заличим Вашите лични данни, за да спазим местните закони. Обърнете внимание обаче, че невинаги ще можем да изпълним искането Ви за заличаване поради конкретни правни причини, които ще Ви бъдат съобщавани, ако е приложимо, към момента на Вашето искане.

Да възразите срещу обработването на Вашите лични данни, когато се основаваме на законен интерес (или на законен интерес на трето лице) и има нещо, свързано с Вашата конкретна ситуация, заради което искате да възразите срещу обработването съгласно това основание, тъй като чувствате, че то влияе на Вашите основни права и свободи. Също така имате право да възразите, когато обработваме Вашите лични данни за целите на директния маркетинг. В някои случаи можем да Ви докажем, че имаме убедителни легитимни основания да обработваме информацията Ви, които имат приоритет пред Вашите права и свободи.

Да поискате ограничаване на обработването на Вашите лични данни. Това Ви позволява да поискате от нас да преустановим обработването на Вашите лични данни в следните случаи: (a) ако желаете да установим точността на данните; (б) когато използването на данните от наша страна е незаконно, но Вие не желаете да ги изтрием; (в) когато имате нужда да съхраняваме данните дори ако вече не ги изискваме, тъй като трябва да установите, упражните или защитите правни претенции; или (г) сте възразили срещу използването на Вашите данни от наша страна, но ние трябва да проверим дали имаме по-важни законови основания да ги използваме.

Да поискате прехвърлянето на Вашите лични данни към Вас или трето лице. Ние ще предоставим на Вас или на трето лице по Ваш избор Вашите личните Ви данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат. Обърнете внимание, че това право се прилага само за автоматизирана информация, за която първоначално сте ни представили съгласие да използваме, или когато сме използвали информацията за изпълнение на договор с Вас.

Да оттеглите съгласието по всяко време, когато се основаваме на съгласието за обработване на Вашите лични данни. Това обаче не засяга законосъобразността на каквото и да е обработване, извършвано преди оттеглянето на Вашето съгласие. Ако оттеглите своето съгласие, е възможно да не можем да Ви предоставим определени продукти или услуги. Ние ще Ви информираме, ако това е случаят, в момента на оттеглянето на Вашето съгласие.

Ако искате да упражните някои от правата, изложени по-горе, се свържете с нас.

В ЕИП имате право да подадете жалба по всяко време до съответния национален надзорен орган. Например в Обединеното кралство това ще бъде Службата на комисаря по информационните въпроси („ICO“), надзорен орган на Обединеното кралство за въпроси, свързани със защитата на данните (www.ico.org.uk). Въпреки това обаче бихме желали да имаме шанса да разрешим Вашите притеснения, преди да се обърнете към някой от националните надзорни органи, така че Ви молим да се свържете се с нас като първа инстанция.

Списък с надзорните органи е наличен тук: https://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm.

8.1 ОБИКНОВЕНО НЕ СЕ ИЗИСКВАТ ТАКСИ

Няма да плащате такса за достъп до личните Ви данни или за упражняване на някое от другите права.

8.2 ОТ КАКВО МОЖЕ ДА СЕ НУЖДАЕМ ОТ ВАС

Възможно е да се наложи да поискаме от Вас конкретна информация, за да ни помогнете да потвърдим самоличността Ви и да гарантираме Вашето право на достъп до Вашите лични данни (или за да упражните някое от другите си права). Това е мярка за сигурност, която гарантира, че личните данни не се разкриват на никое лице, което няма право да ги получи. Също така може да се свържем с Вас, за да Ви поискаме допълнителна информация във връзка с Вашето искане с цел ускоряване на отговора от наша страна.

8.3 СРОК ЗА ОТГОВОР

Ние се опитваме да отговаряме на всички правомерни искания в рамките на 30 работни дни. Понякога е възможно отговорът да отнеме повече от 30 работни дни, ако искането е особено сложно или ако сте направили няколко искания. В този случай ние ще Ви уведомим и ще Ви държим в течение на процеса.

9. ВАШИТЕ ПРАВА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ В КАЛИФОРНИЯ

Ако сте гражданин на Калифорния, имате следните права по отношение на Вашата Лична информация

 • Правото да знаете каква Лична информация сме събрали, използвали, разкрили или продали за Вас. За да подадете искане за узнаване, се свържете с нас. Може също да посочите упълномощен представител, за да направи искане за достъп от Ваше име.
 • Правото да изискате да изтрием всяка Лична информация, която сме събрали за Вас. За да подадете искане за изтриване, се свържете с нас. Може също да посочите упълномощен представител, за да направи искане за изтриване от Ваше име.

Когато упражнявате тези права и подавате надлежно искане към нас, ние ще потвърдим самоличността Ви, като Ви поискаме идентифицираща Ви информация, като например имейл адрес, телефонен номер и/или информация за акаунта Ви при нас. Ние също така можем да използваме доставчик на услуги за потвърждаване, явяващ се трето лице, за да потвърдим Вашата самоличност. Обърнете внимание, че от нас се изисква да уважаваме подобни искания само два пъти в рамките на 12-месечен период от време.

Вашето упражняване на тези права няма да има негативен ефект върху цената и качеството на нашите стоки или услуги.

За 12-месечния период преди датата на тази Политика за поверителност CTM не е продала никаква Лична информация, събрана за Вас; нито има планове да прави това в бъдеще.

10. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ЕИП и Обединеното кралство

Законен интерес означава в ЕИП и Обединеното кралство интересът на нашия бизнес за осъществяването и управлението на нашата дейност, за да можем да Ви предоставяме най-добрата услуга/продукт и най-доброто и най-защитено преживяване. Ние гарантираме, че разглеждаме и балансираме всяко потенциално въздействие върху Вас (положително и отрицателно) и Вашите права, преди да обработим личните Ви данни за нашите законни интереси. Ние не използваме Вашите лични данни за дейности, при които въздействието върху Вас има приоритет пред тези наши интереси (освен ако нямаме Вашето съгласие или ако законът изисква от нас или ни разрешава това). Можете да получите допълнителна информация за начина, по който преценяваме законните си интереси спрямо всяко потенциално въздействие върху Вас по отношение на конкретни дейности, като се свържете с нас.

Изпълнение на договор означава обработване на Вашите данни, когато това е необходимо за изпълнение на договор, по който сте страна, или за предприемане на стъпки по Ваше желание преди сключването на такъв договор.

Спазване на законово или регулаторно задължение означава обработване на личните Ви данни, когато това е необходимо за спазване на законови или регулаторни задължения, на които се подчиняваме.

ОРЗД е Общият регламент относно защитата на данните на Европейския съюз.

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

Обхванат субект означава институция, организация или друго образувание, което се подчинява на правилата на Закона за преносимост и отчетност на здравното осигуряване от 1996 г. („HIPAA“). Обхванатите субекти включват: (i) доставчик на план за медицинско обслужване, (ii) здравен център и (iii) доставчик на услуги в областта на здравеопазването, който предава всякаква лична идентифицираща информация за здравословно състояние в електронна форма във връзка с трансакция, обхваната от HIPAA.

Лична идентифицируема здравна информация („PIHI“) означава всяка информация, включително демографска информация, събрана от физическо лице, която:

 1. се отнася до (а) миналото, настоящото или бъдещото физическо или психическо здраве или състояние на дадено лице; (б) предоставяне на здравни грижи на физическо лице; или (в) минало, настоящо или бъдещо плащане за предоставяне на здравни грижи на лицето; и
 2. идентифицира физическото лице или има основание да се счита, че може да се използва за идентифициране на физическото лице; и 
 3. PIHI не включва образователни или медицински досиета, обхванати от Закона за семейните права на образование и неприкосновеност на личния живот, или трудови досиета, съхранявани от CTM в ролята на компанията на работодател.

КАЛИФОРНИЯ

Лична информация означава всяка информация, която идентифицира, отнася се, описва, може основателно да бъде асоциирана или би могла основателно да бъде свързана, пряко или косвено, с определен потребител или домакинство.

ЗА ВСЯКА ЮРИСДИКЦИЯ

Трети лица означава:

 • Доставчици на услуги, които действат като обработващи данни лица и които ни предоставят услуги.
 • Професионални консултанти, действащи като обработващи лични данни лица или съвместни администратори, включително адвокати, банкери, одитори и застрахователи, които предоставят консултантски, банкови, правни, застрахователни и счетоводни услуги към нас.
 • Регулатори и други държавни органи, действащи като обработващи лица или съвместни администратори във всяка юрисдикция, в която работим, и изискващи отчитане на дейностите по обработване при определени обстоятелства.